Оновлено
2018-05-15
18:05

Історія кафедри

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва заснована у 2005 році у складі факультету образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича у м. Вижниця.

Факультет було розміщено на площах Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка.

У вересні 2013 року на базі загальноуніверситеської кафедри архітектури та будівництва й факультету образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва створено факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. На факультеті у м. Вижниця функціонують дві кафедри, з яких випускаюча – кафедра декоративно-прикладного мистецтва та кафедра образотворчого мистецтва, які об’єднують викладачів основних спеціалізацій.

За десять років існування підготовлено біля шістсот висококваліфікованих художників образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, дизайнерів. Випускники кафедри є членами Національної спілки художників України, Національної спілки народних майстрів, Спілки дизайнерів України, Спілки ковалів України. Ряд випускників кафедри працюють керівниками та головними художниками підприємств, фабрик, установ та організацій, викладачами вузів, вчителями загальноосвітніх шкіл, присвоєно почесні звання «Заслужений працівник культури», «Заслужений майстер народної творчості».

За спеціальністю «Декоративно-прикладне мистецтво» та спеціалізаціями згідно Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.) та інших державних нормативних актів на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва створена відповідна система підготовки спеціалістів з урахуванням сучасних досягнень і перспектив розвитку педагогічної науки, техніки, виробництва, культури, ринкових відносин та безперервності ступеневої підготовки фахівців.

Фахівець (випускник) декоративно-прикладного мистецтва може займати первинні посади:

 • різьбяр ІV розряду;
 • модельєр ІV розряду;
 • ювелір ІV розряду;
 • ткач ІV розряду;
 • вчитель ЗОШ І-ІІІ ст.;
 • викладач ПТУ;
 • викладач ВНЗ І-ІІ рівнів;
 • викладач ВНЗ ІІІ-ІV рівнів;
 • художник-графік;
 • художник-конструктор;
 • художник-модельєр.

«Бакалавр» декоративно-прикладного мистецтва підготовлений для дальшого продовження навчання в системі вищої освіти (спеціаліст, магістр), професійної та творчої діяльності на підприємствах, установах, організаціях, творчих об’єднаннях та спілках незалежно від форм власності та видів діяльності, які розробляють та продукують вироби декоративно-прикладного мистецтва, займаються реставрацією пам’яток історії, культури та мистецтва.

Бакалавр декоративно-прикладного мистецтва призначений для роботи на посадах головного художника, начальника цеху (дільниці), художника-виконавця, художника-проектанта на підприємствах художньої та місцевої промисловості; самостійної творчої роботи в Спілках художників та народних майстрів України; художника-виконавця унікальних виробів; вчителя образотворчого мистецтва; викладача спецдисциплін вузів ІІ рівня акредитації, ВПТУ; керівника творчих студій при Будинках та Палацах дитячої та юнацької творчості; керівника дитячої художньої школи; майстра виробничого навчання.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» приймаються громадянами України та зарубіжних країн, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”. Кваліфікація спеціаліста: художник декоративно-прикладного мистецтва, викладач. Термін навчання на спеціальності 1 рік 10 місяців.

В умовах реформування вищої освіти, в зв’язку із входженням України в Болонський процес колектив кафедр проводить значну роботу з підвищення якості теоретичної та професійно-практичної підготовки фахівців, налагодження зв’язків з роботодавцями. Протягом останнього періоду налагоджено міцні партнерські зв’язки з Вінницькою ювелірною фірмою “Мальва”, Асоціацією ювелірів України, Київським ювелірним заводом, Чернівецьким модельним агенством “Сорін” та підприємствами з художнього ковальства металу м. Чернівці. На базі даних підприємств студенти проходять виробничу практику.

Забезпечення високої якості мистецької освіти та професійної мобільності випускників кафедри на ринку праці здійснюється шляхом інтеграції з вищими мистецькими навчальними закладами різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств.

Кращі дипломні роботи випускників знаходяться в музеї декоративно-прикладного мистецтва у м. Вижниця, який проводить велику роботу з популяризації та пропаганди мистецтва, дослідження технологій та вивчення стародавніх технік у виробах декоративно-вжиткового мистецтва майстрів Буковини.

У даний час на кафедрі ведеться підготовка фахівців за шістьма спеціалізаціями: художня обробка дерева, художня обробка металу, художнє ткацтво, художня вишивка, моделювання та конструювання одягу, художній розпис, образотворче мистецтво та креслення.

На спеціальності працює колектив викладачів в складі 25 осіб. Навчальний процес забезпечує два блоки: фахові предмети та професійно-орієнтовані дисципліни.

Серед викладацького складу: 1 – доктор, мистецтвознавець; 2 – професори, 1 – заслужений скульптор України; 1 – кандидат мистецтвознавства; 4 – доценти; 1 – Заслужений майстер народної творчості України; 1 – Заслужений художник України; 1 – Заслужений працівник культури України; 1 –  Заслужений працівник освіти України; 3 – члени спілки дизайнерів України; 3 – члени спілки народних майстрів України; 2 – члени спілки художників України; 4 – здобувачі; 4 – викладачі-методисти.

Налагоджено тісні зв’язки з художніми навчальними закладами та вчителями образотворчого мистецтва. Щорічно проводяться регіональні та загальноукраїнські конкурси. Кожен навчальний рік є роком «відкритих дверей» для тих, хто бажає вступити на дану спеціальність. Ефективною формою профорієнтаційної роботи зарекомендували себе «майстер-класи», які проводяться викладачами в навчальних закладах, професійно-технічних коледжах. Факультет з даної спеціальності періоду стабільно забезпечував виконання доведеного державного замовлення.

Ряд підприємств, організацій, творчих об’єднань, а саме: Львівський Державний ювелірний завод, ПрАТ «Любарський Райагроспецмонтаж», «Ковальські майстерні Б.Ф. Новосельського», Виробничо-торгове підприємство «Ювелірсервіз», Салон «Віоріка», Студія ковальства «AlexandrandSilvester», Одеський професійний ліцей технологій та дизайну, ПП «Ізмарагд», ПП «Укрзолото», Сторожинецьке підприємство «Веселка» щорічно виступають замовниками спеціалістів декоративно-прикладного мистецтва, яких готує факультет.

Державна екзаменаційна комісія під час захисту дипломних робіт щорічно відзначає високий рівень підготовки спеціалістів декоративно-прикладного мистецтва, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики «Бакалавр» та «Спеціаліст».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterҐ|Шдѓ@…§К–chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.