ќновлено
2021-04-15
12:35

  ƒ≥€льн≥сть кафедри

   афедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича маЇ важливе значенн€ у процесах попул€ризац≥њ мистецьких народних традиц≥й Ѕуковини та сучасних профес≥йно-художн≥х практик, €к≥ Ї нос≥€ми нац≥ональноњ культури нашоњ держави. ≈кспозиц≥њ твор≥в образотворчого мистецтва та виставки вироб≥в декоративно-прикладного характеру виразно демонструють феномен украњнського етносу, св≥дчать про високий €к≥сний р≥вень мистецькоњ осв≥ти в рег≥он≥, висв≥тлюють прогресивну св≥тогл€дну позиц≥ю митц≥в нашого часу та дають можлив≥сть оц≥нити њх вагомий внесок у розвиток украњнськоњ художньоњ культури. ¬иразна нац≥ональна зор≥Їнтован≥сть, що базуЇтьс€ на джерелах народноњ творчост≥, визначаЇ вектори розвитку мистецькоњ осв≥ти – утвердженн€ духовних ≥деал≥в, в≥дродженн€ нац≥онально-культурноњ св≥домост≥ та пошуки нових пластичних можливостей образотворенн€ у сучасному мистецькому простор≥.

  ¬агомий внесок у становленн€ та розвиток академ≥чноњ школи рисунку та живопису вклав ¬.ѕ. ∆аворонков, доцент кафедри заслужений прац≥вник осв≥ти, член нац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни, €кий сто€в у виток≥в формуванн€ навчальних методик фахових дисципл≥н. …ого теоретична та мистецька спадщина в≥дображаЇ концепц≥ю д≥€льност≥ навчального закладу, що маЇ на мет≥ формуванн€ творчоњ особистост≥ на засадах глибоко-нац≥онального народного мистецтва.

  ћистецтвознавчий анал≥з та загальнотеоретичне осмисленн€ принцип≥в розвитку мистецькоњ осв≥ти в ун≥верситет≥ курують  доктор мистецтвознавства, професор ћалина ¬.¬ ; доктор мистецтвознавства, професор √олубець ќ.ћ.; професор ћикитюк ≤.¬.; доцент, член нац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни —алевич ≤.ћ.; доцент, кандидат мистецтвознавства, член нац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни ƒутка ¬.¬. ” прац€х цих науковц≥в м≥ст€тьс€ анал≥тичн≥ матер≥али про характер ≥ природу зм≥н у сфер≥ мистецтва, зв’€зок мистецьких под≥й ≥з сусп≥льно-пол≥тичними зм≥нами. як≥сна теоретична основа навчально-методичного комплексу кафедри забезпечуЇ в≥рн≥ шл€хи розвитку художньоњ педагог≥ки в контекст≥ становленн€ та утвердженн€ нац≥онально-патр≥отичного духу у вс≥х сферах культурного житт€ рег≥ону.

   ер≥вництво та викладацький склад кафедри ставл€ть за мету створенн€ ч≥ткоњ обгрунтованоњ методики викладанн€ фахових дисципл≥н. ¬ивченн€ художньо-стильових ознак мистецьких традиц≥й Ѕуковини, розвиток  абстрактного мисленн€, опануванн€ анал≥тично-конструктивними методами формотворенн€ – основн≥ концептуальн≥ засади навчальних програм, €к≥ розробл€Ї науково-педагог≥чний колектив навчального п≥дрозд≥лу. «ав≥дувач кафедри  урик ƒ.ћ., заслужений майстер народноњ творчост≥, автор численних твор≥в у галуз≥ художньоњ обробки дерева Ї €скравим представником традиц≥йного напр€му у галуз≥ декоративно-прикладного мистецтва. ¬икладач≥ фахових дисципл≥н: член сп≥лки дизайнер≥в ”крањни, авторка ориг≥нальних вироб≥в у галуз≥ художньоњ вишивки ∆аворонкова ћ.≤.; автор програм фахових дисципл≥н, учасник численних всеукрањнських та рег≥ональних виставок ∆аворонков ѕ.¬., майстер народноњ творчост≥ «апорожець ¬.ѕ.,  презентують твори, означен≥ глибоким духовним зм≥стом, €скраво вираженими ознаками новоњ модерн≥стськоњ стил≥стики в галуз≥ образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. ћитц≥-педагоги беруть активну участь у сфер≥ м≥ського дизайну (арх≥тектура малих форм, оформленн€ ≥нтер’Їр≥в громадського призначенн€).  ожна робота представник≥в ц≥Їњ мистецькоњ школи – €скраве €вище, €ке орган≥чно синтезуЇ в соб≥ минулий досв≥д численних народних майстр≥в та анал≥тичн≥ пошуки новоњ художньо-пластичноњ стил≥стики. ≈кспозиц≥њ виставок демонструють сучасне профес≥йне мистецтво буковинського рег≥ону, €ке впевнено розвиваЇтьс€ на принципах збереженн€ народних традиц≥й та њх творчого переосмисленн€.

   афедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича маЇ важливе значенн€ у процесах попул€ризац≥њ мистецьких народних традиц≥й Ѕуковини та сучасних профес≥йно-художн≥х практик, €к≥ Ї нос≥€ми нац≥ональноњ культури нашоњ держави. ≈кспозиц≥њ твор≥в образотворчого мистецтва та виставки вироб≥в декоративно-прикладного характеру виразно демонструють феномен украњнського етносу, св≥дчать про високий €к≥сний р≥вень мистецькоњ осв≥ти в рег≥он≥, висв≥тлюють прогресивну св≥тогл€дну позиц≥ю митц≥в нашого часу та дають можлив≥сть оц≥нити њх вагомий внесок у розвиток украњнськоњ художньоњ культури. ¬иразна нац≥ональна зор≥Їнтован≥сть, що базуЇтьс€ на джерелах народноњ творчост≥, визначаЇ вектори розвитку мистецькоњ осв≥ти – утвердженн€ духовних ≥деал≥в, в≥дродженн€ нац≥онально-культурноњ св≥домост≥ та пошуки нових пластичних можливостей образотворенн€ у сучасному мистецькому простор≥.

  ¬агомий внесок у становленн€ та розвиток академ≥чноњ школи рисунку та живопису вклав ¬.ѕ. ∆аворонков, доцент кафедри заслужений прац≥вник осв≥ти, член нац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни, €кий сто€в у виток≥в формуванн€ навчальних методик фахових дисципл≥н. …ого теоретична та мистецька спадщина в≥дображаЇ концепц≥ю д≥€льност≥ навчального закладу, що маЇ на мет≥ формуванн€ творчоњ особистост≥ на засадах глибоко-нац≥онального народного мистецтва.

  ћистецтвознавчий анал≥з та загальнотеоретичне осмисленн€ принцип≥в розвитку мистецькоњ осв≥ти в ун≥верситет≥ курують  доктор мистецтвознавства, професор ћалина ¬.¬ ; доктор мистецтвознавства, професор √олубець ќ.ћ.; професор ћикитюк ≤.¬.; доцент, член нац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни —алевич ≤.ћ.; доцент, кандидат мистецтвознавства, член нац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни ƒутка ¬.¬. ” прац€х цих науковц≥в м≥ст€тьс€ анал≥тичн≥ матер≥али про характер ≥ природу зм≥н у сфер≥ мистецтва, зв’€зок мистецьких под≥й ≥з сусп≥льно-пол≥тичними зм≥нами. як≥сна теоретична основа навчально-методичного комплексу кафедри забезпечуЇ в≥рн≥ шл€хи розвитку художньоњ педагог≥ки в контекст≥ становленн€ та утвердженн€ нац≥онально-патр≥отичного духу у вс≥х сферах культурного житт€ рег≥ону.

   ер≥вництво та викладацький склад кафедри ставл€ть за мету створенн€ ч≥ткоњ обгрунтованоњ методики викладанн€ фахових дисципл≥н. ¬ивченн€ художньо-стильових ознак мистецьких традиц≥й Ѕуковини, розвиток  абстрактного мисленн€, опануванн€ анал≥тично-конструктивними методами формотворенн€ – основн≥ концептуальн≥ засади навчальних програм, €к≥ розробл€Ї науково-педагог≥чний колектив навчального п≥дрозд≥лу. «ав≥дувач кафедри  урик ƒ.ћ., заслужений майстер народноњ творчост≥, автор численних твор≥в у галуз≥ художньоњ обробки дерева Ї €скравим представником традиц≥йного напр€му у галуз≥ декоративно-прикладного мистецтва. ¬икладач≥ фахових дисципл≥н: член сп≥лки дизайнер≥в ”крањни, авторка ориг≥нальних вироб≥в у галуз≥ художньоњ вишивки ∆аворонкова ћ.≤.; автор програм фахових дисципл≥н, учасник численних всеукрањнських та рег≥ональних виставок ∆аворонков ѕ.¬., майстер народноњ творчост≥ «апорожець ¬.ѕ.,  презентують твори, означен≥ глибоким духовним зм≥стом, €скраво вираженими ознаками новоњ модерн≥стськоњ стил≥стики в галуз≥ образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. ћитц≥-педагоги беруть активну участь у сфер≥ м≥ського дизайну (арх≥тектура малих форм, оформленн€ ≥нтер’Їр≥в громадського призначенн€).  ожна робота представник≥в ц≥Їњ мистецькоњ школи – €скраве €вище, €ке орган≥чно синтезуЇ в соб≥ минулий досв≥д численних народних майстр≥в та анал≥тичн≥ пошуки новоњ художньо-пластичноњ стил≥стики. ≈кспозиц≥њ виставок демонструють сучасне профес≥йне мистецтво буковинського рег≥ону, €ке впевнено розвиваЇтьс€ на принципах збереженн€ народних традиц≥й та њх творчого переосмисленн€.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster¶]љWђ@Шчйchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.