ќновлено
2017-12-29
15:20

Ќовини та оголошенн€


2017-02-13 17:15:00
 

«¬≤“

декана факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва за 2016 р≥к

 

  1.1. ќсв≥тн€ д≥€льн≥сть.

  ќсв≥тн€ д≥€льн≥сть зд≥йснюЇтьс€ за трьома спец≥альност€ми:

  • 191 јрх≥тектура та м≥стобудуванн€ (осв≥тн≥ р≥вн≥ бакалавр (очна та заочна форма навчанн€), спец≥ал≥ст, маг≥стр, очна форма навчанн€);
  • 192 Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€ (осв≥тн≥ р≥вн≥ бакалавр, спец≥ал≥ст, маг≥стр, очна та заочна форма навчанн€);
  • 023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€ (осв≥тн≥ р≥вн≥ бакалавр, спец≥ал≥ст, очна та заочна форма навчанн€).

  Ќа ‘јЅƒѕћ нараз≥ навчаЇтьс€ 528 студент≥в, зокрема, денноњ форми – 428 (за держбюджетом – 260; за кошти ф≥зичних ос≥б – 170), заочноњ – 100 (за держбюджетом – 7; за кошти ф≥зичних ос≥б – 93).

  «а три роки контингент студент≥в зр≥с у два рази. «окрема, у 2016 роц≥ контингент студент≥в зб≥льшивс€ понад 60 ос≥б.

  1.2. ѕ≥дготовлена та подана до ј  акредитац≥йна справа за ќ– «маг≥стр» з≥ спец≥альност≥ 191 јрх≥тектура та м≥стобудуванн€. —права пройшла попередню ћќЌ експертизу.

  1.3. «д≥йснен≥ орган≥зац≥йн≥ та п≥дготовч≥ заходи щодо л≥цензуванн€ маг≥стратури з≥ спец≥альност≥ 023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€

  1.3. ¬ рамках проекту DAAD налагоджена т≥сна сп≥впрац€ з ”н≥верситетом прикладних наук в м.Ћюбек (Ќ≥меччина). ѕочинаючи з 2010 року 2-3 кращих студенти арх≥тектори та буд≥вельники проход€ть семестрове стажуванн€ в арх≥тектурних бюро м.Ћюбек (Ќ≥меччина).

  1.4. Ќа факультет≥ розроблено рекламно-≥нформац≥йний веб-сайт з ≥нформац≥Їю про кожну спец≥альн≥сть, навчальн≥, науков≥ то виховн≥ заходи.

 

  2. Ќаукова робота. ѕ≥дготовка кадр≥в. ќрган≥зац≥йн≥ заходи.

  2.1. —формована наукова тематика випускових кафедр факультету. ƒосл≥джено можлив≥ науков≥ напр€мки спец≥ал≥зац≥њ випускових кафедр факультету.

  2.2. «д≥йснен≥ заходи щодо п≥дготовки кадр≥в через ц≥льову асп≥рантуру - на факультет≥ вже Ї 9 асп≥рант≥в, зокрема, на кафедр≥ арх≥тектури – 2, на кафедр≥ буд≥вництва – 7. ўе 3 викладач≥ прикр≥плен≥ у €кост≥ здобувач≥в до в≥дпов≥дних кафедр пров≥дних вуз≥в ”крањни.

  ” 2016 поступили до асп≥рантури при кафедрах  Ќ”Ѕј асистент ƒовганюк ј.≤., та зав≥дувач лаборатор≥њ √улунка ќ.ќ.

  2.3. ѕ≥дготовлено до захисту докторську дисертац≥ю кандидатом арх≥тектури  оротун ≤.¬. та кандидатську дисертац≥ю асистентом —обко ё.“. (кафедра буд≥вництва). «ахисти в≥дбудутьс€ у 2017 роц≥.

  2.4. ¬перше у 2016 роц≥ в≥д кафедри буд≥вництва подано на конкурс ћќЌ ”крањни Ќƒ– «ƒосл≥дженн€ ф≥зико-х≥м≥чних нанопроцес≥в структурноњ релаксац≥њ та стар≥нн€ високом≥цних бетон≥в з комплексними модиф≥каторами новоњ генерац≥њ та метод≥в њх д≥агностики». ™ обнад≥йлив≥ результати щодо його ф≥нансуванн€.

  2.5. Ќа баз≥ факультету проведено р€д украњнських та м≥жнародних сем≥нар≥в пров≥дних буд≥вельних та проектувальних ф≥рм, майстер клас≥в пров≥дних украњнських та заруб≥жних арх≥тектор≥в. «окрема:

  - 21 травн€ у „ервон≥й зал≥ –езиденц≥њ Ѕуковинських митрополит≥в в≥дбулос€ сп≥льне зас≥данн€ делегац≥й √≥льд≥њ јрх≥тектор≥в –умун≥њ, кафедри арх≥тектури та „ерн≥вецькоњ обласноњ сп≥лки арх≥тектор≥в;  - у кв≥тн≥ цього року дл€ студент≥в арх≥тектор≥в ≥тал≥йським професором ѕаоло  орнагл≥о було проведено 5 лекц≥й, у центр≥ уваги було м≥сто Ѕудапешт, його становленн€ та розвиток у ™вроп≥;  - з 17 по 19 травн€ у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни в≥дбулас€ художн€ виставка присв€чена «ƒн€м Ѕуковини», учасниками €коњ були доцент ’≥лько ≤.ќ., заслужений художник ”крањни —алевич ≤.ћ., асистент Ћ≥тв≥нов ќ.—.  - 27 вересн€ по 1 жовтн€ 2016 року факультетом проведено ћ≥жнародний 25-ќ√Ћяƒ+ ќЌ ”–— дипломних роб≥т випускник≥в арх≥тектурних та художн≥х спец≥альностей вищих навчальних заклад≥в. ”часть в огл€д≥ та конкурс≥ прийн€ло 20 навчальних заклад≥в близько 130-ти представник≥в з  иЇва, Ћьвова, ’аркова, ƒн≥пропетровська, –≥вного, ≤вано-‘ранк≥вська,  раматорська та ƒубл€н, а також ≥ноземн≥ навчальн≥ заклади з Ќ≥меччини, ѕольш≥,  анади, –умун≥њ, ћолдови. ¬сього представлено 278 дипломних та 85 конкурсних роб≥т.

  —туденти-бакалаври кафедри арх≥тектури здобули 7 диплом≥в першого ступеню та 6 – диплом≥в 2-го ступеню.

  2.6. ѕрот€гом року на факультет≥ в≥дбулос€ р€д наукових сем≥нар≥в пров≥дних ф≥рм по енергозбер≥гаючих технолог≥€х, зокрема:

  - з 1 по 28 кв≥тн€ цього року дл€ студент≥в факультету проведен≥ лекц≥њ проекту Academy Teplofishka Installers 2016;   - сем≥нар «‘асадна система тепло≥зол€ц≥њ “Ceresit”.  онструктивно-технолог≥чн≥ р≥шенн€ у буд≥вництв≥» провело 12 жовтн€ “зќ¬ з ≤≤ «’енкель Ѕаутехн≥к» (”крањна);
  - на виставц≥ "≈нергозбереженн€. Ѕуд≥вництво" (орган≥затор - „ерн≥вецька торгово-промислова палата) у експозиц≥њ брало участь 37 представник≥в р≥зних п≥дприЇмств (з ”крањни, Ѕолгар≥њ, –умун≥њ та Ѕ≥лорус≥) кафедра буд≥вництва презентувала комплекс обладнанн€ дл€ енергоаудиту.

  2.7. ѕроведено р€д заход≥в ≥з пров≥дними буд≥вельними ф≥рмами та „ерн≥вецькою обласною сп≥лкою арх≥тектор≥в, зокрема:

  - 8 червн€ на баз≥ ‘јЅƒѕћ в≥дбувс€ сем≥нар компан≥њ "–еммерс" на тему "¬≥дновленн€ та реставрац≥€ фасад≥в";
  - на територ≥њ житлового комплексу «¬одограй» прот€гом 11-12 червн€ проходив творчий воркшоп «јрт-хакатон» - це дводенний брейншторм≥нг, п≥д час €кого близько 50 арх≥тектор≥в, геодезист≥в, буд≥вельник≥в, дизайнер≥в працювали над концепц≥Їю благоустрою п≥вденноњ частини парку «∆овтневий»;
  - з 18 по 22 кв≥тн€ у науков≥й б≥бл≥отец≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича пройшла профес≥йна атестац≥€ арх≥тектор≥в, €к≥ зд≥йснюють проектну д≥€льн≥сть пов’€зану ≥з створенн€м об'Їкт≥в арх≥тектури.

 

 

3. Ќавчально-методична робота.

  3.1. «д≥йснено р€д заход≥в щодо створенн€ навчальних центр≥в – бази практик дл€ маг≥стр≥в у буд≥вельних орган≥зац≥€х м. „ерн≥вц≥.

  3.2. ѕ≥дготовлено до друку 1 навчальний пос≥бник за схваленн€м вченоњ ради ун≥верситету та 3-5 методичн≥ розробки.

  3.3. —творено арх≥в курсових та дипломних проект≥в.

 

  4. ћатер≥ально-техн≥чне забезпеченн€.

  4.1. ¬ ус≥х лаборатор≥€х ‘јЅƒѕћ забезпечена система безпров≥дного зв’€зку Wi-Fi

  4.2. ЌаповнюЇтьс€ в≥дпов≥дним обладнанн€м лаборатор≥њ неруйн≥вноњ д≥агностики буд≥вельних матер≥ал≥в та конструкц≥й, буд≥вельноњ ф≥зики, художн€ майстерн€, в≥дпов≥дн≥ аудитор≥њ арх≥тектурного проектуванн€ ≥. т.п;

  4.3. ” прибудов≥ до корпусу є8 створена первинна (м≥н≥мально необх≥дна) матер≥альна база та оснащена пристро€ми, придбаних за кошти проекту DAAD (понад 300000 грн) – лаборатор≥€ експертизи та д≥агностики стану буд≥вельних матер≥ал≥в, також Ї 3 комп’ютерн≥ класи (загалом б≥л€ 40 комп’ютер≥в), електронна б≥бл≥отека, арх≥в.

  4.4. «авершуЇтьс€ формуванн€ каталогу електронноњ б≥бл≥отеки, та програмне забезпеченн€ дл€ дистанц≥йноњ осв≥ти.


  5. ћ≥жнародна сп≥впрац€.

  5.1. ¬ рамках проекту DAAD «Practis Partner Historische Stadt» (ѕартнерство в рамках ≥сторичноњ частини м≥ста), €кий виконуЇтьс€ м≥ж факультетом јЅƒѕћ „Ќ” та ”н≥верситетом прикладних наук в м.Ћюбек (Ќ≥меччина) в≥дбулис€ два симпоз≥уми (травень (20.05.-3.06.2016), „ерн≥вц≥ – 6 – й симпоз≥ум; жовтень (3.10. -17.10.2016) у м.Ћюбеку – 7 симпоз≥ум) в≥дпов≥дн≥ зв≥ти про ц≥ заходи розм≥щен≥ на сайтах факультету та ун≥верситету.

  Ќараз≥ в ”н≥верситет≥ прикладних наук у м.Ћюбеку проход€ть науково-навчальне стажуванн€ 2 викладач≥в (асистент кафедри арх≥тектури √уда Ќ. та доцент кафедри буд≥вництва —трук ј.я.), а також чергове семестрове навчанн€ 2 студент≥в арх≥тектор≥в.

  ”згоджено плани та напр€мки подальшоњ сп≥впрац≥ з ”н≥верситетом прикладних наук в м.Ћюбек (Ќ≥меччина) п≥сл€ завершенн€ проекту в рамках DAAD.

  5.2. ” рамках уже ≥снуючих м≥жнародних угод ун≥верситету ≥з заруб≥жними партнерами (”ѕЌ м.Ћюбек, техн≥чний ун≥верситет яси (–умун≥€)) про науково-техн≥чне сп≥вроб≥тництво визначено перспективн≥ напр€мки дл€ можливоњ взаЇмовиг≥дноњ навчальноњ та науково-техн≥чноњ д≥€льност≥.

  5.3. ѕроводитьс€ активна робота по поданню нового проекту в рамках ERAZMUS K2.

  5.4. –озвиваютьс€ навчальн≥ та науков≥ м≥жнародн≥ зв’€зки з в≥дпов≥дними партнерами з –умун≥њ (техн≥чний ун≥верситет м. яси), јвстр≥њ, ѕольщ≥, „ех≥њ та ≥н. дл€ сп≥впрац≥ у галуз≥ вищоњ осв≥ти – програма «Erasmus Mundus» - маг≥стерськ≥ курси.

 

  6. ¬иховна робота.

  6.1. ѕровод€тьс€ сп≥льн≥ з≥ студентами спортивн≥ та культурн≥ заходи. ” цьому роц≥ представники факультету здобули перше та третЇ м≥сце на студентському конкурс≥, зокрема:

  - 17 листопада в≥дбувс€ конкурс "—“”ƒ≈Ќ“ –ќ ” 2016", в €кому перем≥г студент кафедри арх≥тектури ‘лор≥н ѕентелейчук.

  6.2. Ќаукова робота студент≥в – активно представл€ють допов≥д≥ на студентських конференц≥€х та огл€дах, зокрема:

  - 20 кв≥тн€ на науков≥й конференц≥њ студентами факультету було представлено понад 20 допов≥дей в галуз≥ арх≥тектури та буд≥вництва.


    ƒекан                                                                                                                                       ‘одчук ≤.ћ.

 

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster,§ч@ђ£¶%Шchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.