ќновлено
2020-10-29
13:01

Ќовини та оголошенн€


2020-06-27 10:47:00
«ахист спец≥альност≥ 023 "ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€" 

  25-26 червн€ 2020 року на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва в≥дбулась атестац≥€ бакалавр≥в кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва (денноњ та заочноњ форм навчанн€) у комб≥нован≥й форм≥: очно та онлайн ≥з використанн€м платформи Google Meet.

 

  ƒо складу екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ ув≥йшли: проф. каф. монументально-декоративноњ скульптури ЋЌјћ ћикитюк ≤. ¬.; д-р мистецтвознавства, проф. ћалина ¬. ¬.; д-р ф≥з.-мат. наук, проф., декан факультету јЅƒѕћ ‘одчук ≤. ћ.; доц. каф. арх≥тектури, «аслужений художник ”крањни —алевич ≤. ћ.; доц., завкафедрою ƒѕќћ, «аслужений майстер народноњ творчост≥ ”крањни   урик ƒ.ћ.; лаборант кафедри ƒѕќћ Ќиколайчук “. ¬.

 

   ер≥вництво дипломними роботами зд≥йснювали: канд. мистецтвознавства, асистент каф. ƒѕќћ ‘единчук ќ.Ѕ.; асистент каф. ƒѕќћ, «аслужений майстер народноњ творчост≥ ”крањни ∆аворонкова ћ.≤.; доц., завкафедрою ƒѕќћ  урик ƒ.ћ.; член нац.сп≥лки народного мистецтва ”крањни —≥дор Ћ.¬., асистент каф. ƒѕќћ ƒв≥рна ќ.ћ.

 

  Ќа розгл€д екзаменац≥йноњ були представлен≥ актуальн≥ дипломн≥ роботи р≥зноман≥тноњ тематики в≥дпов≥дно до спец≥ал≥зац≥њ дипломника, серед €ких: колекц≥њ ж≥ночого, чолов≥чого й дит€чого вбранн€, залавники, л≥жник, декоративн≥ панно та альбоми, шкатулка, в≥траж, л≥хтар≥  дл€ екстер’Їру.

 

  ≈кзаменац≥йною ком≥с≥Їю було в≥дм≥чено €к≥сне та профес≥йне виконанн€ роб≥т, мистецтвознавчий п≥дх≥д до тематики роб≥т, њх високий естетико-художн≥й зм≥ст ≥ практичний характер застосуванн€. —еред в≥дзначених роб≥т заслуговують на увагу так≥: ж≥ночий верхн≥й од€г ««≥ткан≥ мелод≥њ буковинського орнаменту» (дипл. Ѕ≥з≥нська ¬.), традиц≥йн≥ тканини дл€ ≥нтер’Їру житла « ор≥нн€ роду – схили г≥р тримаЇ» (дипл.  ольберт Ћ.) – кер. ‘единчук ќ. Ѕ; ткане панно «¬еч≥рн€ кв≥тка» (дипл. ћетлушан ƒ.), чолов≥чий ювел≥рний наб≥р « оханн€» (дипл.  оструб€к “.) – кер. ∆аворонкова ћ. ≤; шкатулка «√уцул≥€» (дипл. јмаркулес ј.) –кер. урик ƒ. ћ.

 

  ќсоблива увага член≥в ≈  була прикута до дипломних роб≥т, €к≥ представили студенти-≥ноземц≥, серед €ких високо оц≥нена була робота дипломниц≥ ’у Ћ≥ни – колекц≥€ ж≥ночого од€гу «ƒжан Ќан» (кер. ќ.ƒв≥рна), €ка творчо й профес≥йно п≥д≥йшла до конструктивного вир≥шенн€ колекц≥њ  декоруванн€.

 

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterНу†Ш@ƒЛииchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.