ќновлено
2023-05-22
10:55

јкадем≥чна доброчесн≥сть

   јкадем≥чна доброчесн≥сть — це сукупн≥сть етичних принцип≥в та визначених законом правил, €кими мають керуватис€ учасники осв≥тнього процесу п≥д час навчанн€, викладанн€ та провадженн€ науковоњ (творчоњ) д≥€льност≥ з метою забезпеченн€ дов≥ри до результат≥в навчанн€ та/або наукових (творчих) дос€гнень».

јкадем≥чний плаг≥ат — «оприлюдненн€ (частково або повн≥стю) наукових (творчих) результат≥в, отриманих ≥ншими особами, €к результат≥в власного досл≥дженн€ (творчост≥) та/або в≥дтворенн€ опубл≥кованих текст≥в (оприлюднених твор≥в мистецтва) ≥нших автор≥в без зазначенн€ авторства».

 

ѕлаг≥ат — це форма шахрайства та академ≥чного правопорушенн€.

¬икористанн€ замовлених письмових роб≥т (або «обман за угодою») Ї специф≥чним типом плаг≥ату, коли особа наймаЇ третю сторону дл€ виконанн€ свого завданн€ за певну оплату, а пот≥м подаЇ таку роботу €к свою власну.

’абарництво — «наданн€ (отриманн€) учасником осв≥тнього процесу чи пропозиц≥€ щодо наданн€ (отриманн€) кошт≥в, майна, послуг, п≥льг чи будь-€ких ≥нших благ матер≥ального або нематер≥ального характеру з метою отриманн€ неправом≥рноњ переваги в осв≥тньому процес≥»

 

” випадках, визначених законодавством, хабарництво може утворювати склад крим≥нального злочину «неправом≥рна вигода», передбаченого статт€ми 368, 368, 369  рим≥нального кодексу ”крањни.

 

 

¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ академ≥чноњ доброчесност≥

«г≥дно ≥з частиною 6 статт≥ 42 «акону ”крањни «ѕро осв≥ту»: ««а порушенн€ академ≥чноњ доброчесност≥ здобувач≥ осв≥ти можуть бути прит€гнен≥ до такоњ академ≥чноњ в≥дпов≥дальност≥:

• повторне проходженн€ оц≥нюванн€ (контрольна робота, ≥спит, зал≥к тощо);

• повторне проходженн€ в≥дпов≥дного осв≥тнього компонента осв≥тньоњ програми;

• в≥драхуванн€ ≥з закладу осв≥ти (кр≥м ос≥б, €к≥ здобувають загальну середню осв≥ту). [” цьому випадку в наказ≥ по ун≥верситету зазначаЇтьс€: «¬≥драхувати з ун≥верситету за порушенн€ ≈тичного кодексу „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича (дал≥ зазначаЇтьс€ пр≥звище, ≥м'€ та по-батьков≥ особи)];

• позбавленн€ академ≥чноњ стипенд≥њ;

• позбавленн€ наданих закладом осв≥ти п≥льг з оплати за навчанн€».

 

 * ѕлаг≥ат = порушенн€

* „есн≥сть дистанц≥йного навчанн€

* ћетодичн≥ рекомендац≥њ ћќЌ


 

 Ќа допомогу студенту

 

1.    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

2.    https://academiq.org.ua/

 оротко про головне:

3.    https://drive.google.com/file/d/1pbM6H7mxW3FiC0eV9wyOQbte9SGcRUS3/view

«ѕлаг≥ат = ѕорушенн€ авторських прав?»:

4.    https://drive.google.com/file/d/1Vg4l_kxPfsGOfEwERPYsVcYV6t-1G01H/view

«як вижити без самоплаг≥ату?»:

5.    https://saiup.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Integrity-bulletin-03.pdf

«—к≥льки в≥дсотк≥в можна?»:

6.    https://drive.google.com/file/d/1Sbdi9DQxIM-gJ9whpmdBbIgshPyyuFoh/view

—тудентський плаг≥ат, частина 1. ’то винен?:

7.    https://academiq.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Integrity-bulletin-05.pdf

—тудентський плаг≥ат, частина 2. ўо робити?:

https://academiq.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Vypusk-01-v-6.pdf

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster4чq@Шbchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.