Оновлено
2023-03-29
10:43

КАФЕДРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (ДПОМ):
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА НОВІТНІ ПРОЦЕСИ


Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відіграє важливу роль у процесах популяризації мистецьких народних традицій Буковини та сучасних професійно-художніх практик, які є носіями національної культури нашої держави.
Кафедра була утворена у 2017 році внаслідок об’єднання кафедри декоративно-прикладного мистецтва та кафедри образотворчого мистецтва, які, в свою чергу, були створені 2005 року у складі факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва для здійснення ступеневої підготовки за ОКР бакалавр і спеціаліст кращих випускників ОКР молодший спеціаліст Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка. До заснування та розвитку кафедри причетні доктори наук, професори: С. В. Мельничук, І. М. Фодчук, Т. В. Марусик; Заслужений працівник освіти України, Д. О. Козубовський (тоді декан новоствореного факультету); Заслужений працівник культури України, Член національної спілки художників України  В.П. Жаворонков  (тоді заступник декана).
Вагомий внесок у становлення та розвиток академічної школи рисунку та живопису на кафедрі зробив В. П. Жаворонков, який стояв у витоків формування освітніх методик  викладання фахових дисциплін. Його теоретична та мистецька спадщина відображає концепцію діяльності навчального закладу, що має на меті формування творчої особистості на засадах глибоко національного народного мистецтва.
Кафедра ДПОМ здійснює професійну підготовку фахівців першого бакалаврського й другого магістерського рівнів за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
На сучасному етапі розвитку кафедра надає освітні послуги за освітньо-професійною програмою 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», ставлячи за мету створення чіткої обґрунтованої методики викладання фахових дисциплін та створюючи всі необхідні умови для успішного навчання талановитої молоді з усієї України та зарубіжжя.
З 2018 року на кафедрі навчаються  іноземні студенти з Луанського університету  та Лоянського педагогічного університету (Китайської Народної Республіки).
Від заснування та до 2022 року кафедру очолював Дмитро Курик –Заслужений майстер народної творчості України, автор численних творів у галузі художньої обробки дерева, яскравий представник традиційного напряму у галузі декоративно-прикладного мистецтва.
З 2023 року керівництво кафедрою ДПОМ здійснює Заслужений майстер народної творчості України, членкиня Спілки дизайнерів України, авторка оригінальних виробів у галузі художньої вишивки, Мирослава Жаворонкова.
Мистецтвознавчий аналіз та загальнотеоретичне осмислення принципів розвитку мистецької освіти в структурному підрозділі  здійснюють:  

  •     доктор мистецтвознавства, професор, Валерій Малина;
  •     доктор мистецтвознавства, професор, Тетяна Кротова;
  •     професор, Заслужений діяч мистецтв України, Іван Микитюк;
  •     доцент, член Національної спілки художників України, Іван Салевич;
  •     Заслужений художник України, Олександр Літвінов;
  •     кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України, директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка, Роман Гаврилюк;
  •     Заслужені майстри народної творчості України: Мирослава Жаворонкова та Дмитро Курик;
  •     кандидат педагогічних наук, Наталія Гатеж.

Керівництво та професорсько-викладацький склад кафедри ставлять за мету створення чіткої обґрунтованої методики викладання фахових дисциплін. Вивчення художньо-стильових ознак мистецьких традицій Буковини, розвиток  абстрактного мислення, опанування аналітично-конструктивними методами формотворення – основні концептуальні засади навчальних програм, які розробляє науково-педагогічний колектив навчального підрозділу.
За роки значно зросли здобутки та авторитет її професорсько-викладацького складу та фахова підготовка випускників кафедри. Щорічно викладачі беруть активну участь у різного роду та рівня наукових конференціях, семінарах, вебінарах, бієнале, арт-проектах тощо, а також підвищують свій фаховий рівень шляхом наукового стажування в Академії педагогічних наук України (Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна, м. Київ); Міжнародного стажування в Лондонському університеті мистецтв (м. Лондон, Великобританія) і Інституті мистецтва, дизайну та технологій (м. Дублін, Ірландія) – Жаворонкова М., Гатеж Н., Толошняк О.

Кафедра займає чільне місце серед мистецьких закладів України, оскільки викладачі та студенти тісно співпрацюють з Національною спілкою художників України, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України та Спілкою майстрів ковальського мистецтва України.
Неповторні роботи студентів кафедри, які експонуються на різноманітних виставках та фестивалях України та зарубіжжя, демонструють сучасний етап розвитку усіх видів декоративно-прикладного мистецтва, показують його неповторну своєрідність у загальноукраїнському сучасному мистецтві.

Дипломні проєкт та роботи випускників кафедри представлені на багатьох українських і міжнародних виставках, конкурсах, оглядах, неодноразово відзначені преміями та дипломами 1-го ступеня за оригінальність і високу професійну майстерність. Зокрема, творчі роботи студентів та випускників кафедри були представлені в Міністерстві освіти і науки України; у Президентському фонді «Україна»; в Ясському національному університеті мистецтв «Джьордже Енеску» (Румунія); в Сучавському університеті «Штефана чел Маре» (Румунія), а також на багатьох українських і міжнародних виставках, конкурсах, фестивалях, на яких студенти презентують твори, означені глибоким духовним змістом, яскраво вираженими ознаками нової модерністської стилістики в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Кожна авторська робота студента чи викладача – яскраве явище, яке органічно синтезує в собі минулий досвід численних народних майстрів та аналітичні пошуки нової художньо-пластичної стилістики. Експозиції виставок демонструють сучасне професійне мистецтво буковинського регіону, яке впевнено розвивається на принципах збереження народних традицій та їх творчого переосмислення.
Важливим досягненням кафедри є призначення щорічно талановитим студентам стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, що свідчить про високий рівень їх досягнень у своїй сфері.
Вагомим здобутком кафедри є те, що студенти вже під час навчання самореалізовуються як творчі особистості, які є затребуваними на сучасному ринку праці. Більшість з них працевлаштовуються за фахом в різні установи (освітні заклади різного типу, підприємства, фабрики тощо), або відкривають власні майстерні з виготовлення кованих та ювелірних виробів, дерев’яних меблів та ексклюзивних декоративних речей; виготовляють під замовлення оригінальний одяг, декорований різними техніками художньої вишивки, оформляють інтер’єри різних установ.
Перспективними напрямами роботи кафедри є налагодження партнерських зв’язків із мистецькими закладами вищої освіти України та зарубіжжя, постійне підвищення фахової майстерності науково-педагогічних працівників, залучення студентів до науково-творчої діяльності, публікація наукових праць, видання методичних посібників, підручників, монографій.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterIyфj@Љ¶chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.